2. POLIGONOKO 640. LURSAILAREN XEHETASUN-AZTERLANA